Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja on yleisurheilujaoston toimintaa kuvaava opas. Toimintakäsikirja on saanut alun perin alkunsa Suomen Urheiluliiton Varaslähtö tulevaisuuteen -seurakoulutuksessa vuosina 2017 ja 2018. Projektin tavoitteena on ollut varmistaa seuran kehitystyö ja dokumentoida ajatuksia toimintakäsikirjan muotoon. Toimintakäsikirjaa päivitetään vuosittain yleisurheilujaoston kokouksissa.

Toimintakäsikirjan tavoitteena on selkiyttää ja yhtenäistää yleisurheilujaoston toimintatapoja sekä määrittää keskeiset vastuualueet. Sen avulla kaikki yleisurheilujaoston toimijat saavat selkeämmän kuvan toiminnastamme. Toimintakäsikirja auttaa meitä jatkossa tarkastelemaan, arvioimaan ja kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi.

Antoisia lukuhetkiä toimintakäsikirjan parissa!