Vuokraussäännöt

Tapiolan majan vuokraussäännöt


Majaa vuokrataan pääsääntöisesti vain yrityksille, yhdistyksille ja seuran jäsenille. Vuokraajan tulee olla vähintään 21 vuotta täyttänyt.

Vuokraaja saa käyttöönsä vain vuokrasopimuksessa mainitut tilat ja kaluston. Vuokrattujen saunojen lämmittämisestä vastaa vuokraaja.

Vuokraan sisältyy tilojen luovutukseen ja vastaanottoon liittyvät kulut.

Vuokratuissa tiloissa tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Majan naapurustolle ei saa aiheuttaa häiriötä. Tarpeetonta edestakaista liikennettä Hiihtomajantiellä vuokrauksen aikana on vältettävä. Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Tiloissa on myös käytettävä jalkineita, jotka eivät aiheuta lattiapinnoille kohtuuttomia jälkiä.

Vuokrauksen jälkeen vuokratut tilat ja majan ympäristö on luovutettava samassa kunnossa ja yhtä siisteinä kuin ne olivat vuokraajan vastaanottaessa tilat käyttöönsä. Vuokraaja on korvausvelvollinen kiinteistölle ja kalustolle aiheuttamistaan vahingoista. Ylimääräisistä siivouskuluista majan ja sen ympäristön saattamiseksi ennen vuokrausta olleeseen tilaan, vuokranantaja perii 200 €:n maksun.

Vuokranmaksu tulee suorittaa verkkopankkimaksuna ja osoittaa maksun suoritus pankkitositteella tilojen luovutuksen yhteydessä.

Vuokraajan tulee peruuttaa ennakkovaraus heti peruuttamiseen johtaneen syyn ilmaantuessa tai viimeistään viikkoa ennen vuokrausajankohdan alkua. Jos peruutus tehdään alle viikon kuluessa vuokrausajankohdan alkamisajasta vuokranantaja perii 50 €:n varausmaksun.

Riihimäen Kisko ry:n puolesta majan vuokrauksia vastaanottavan yhdyshenkilön tavoittaa puhelinnumerosta 040-7527915.